Logo: "Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł". Rok Górali w Województwie Śląskim

Kod szkolenia:
17K/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania, bibliotekarze, regionaliści i wszyscy zainteresowani.
Cel:
Poszerzenie wiedzy uczestników na temat:
  • historii, tożsamości kulturowej i tradycji górali śląskich,
  • dynamiki zmian kultury góralskiej w dobie globalizacji,
  • perspektyw rozwojowych obszarów górskich.

Zapoznanie uczestników z ofertą Szlaku Przyrody Województwa Śląskiego na terenach górskich.

Tematyka:
  • nieprzemysłowy wizerunek Śląska – różnorodność krajobrazowa i kulturowa regionu,
  • kultura, tradycje i współczesność – obecność górali śląskich i żywieckich w regionie śląskim.
Termin:
23 września 2021 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadzący:
zaproszeni prelegenci
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.