Kod szkolenia:
325R
Obszar:
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy.
Tematyka:
 • o komunikacji trochę inaczej, czym jest, czemu służy, z jakiego powodu jest taka ważna;
 • skrypty komunikacyjne stosowane przez ludzi i ich konsekwencje;
 • jak słuchać żeby słyszeć, jak mówić, żeby powiedzieć, to co naprawdę chcę powiedzieć. Komunikat i metakomunikat, jak rozróżnić jedno od drugiego;
 • techniki skutecznego komunikowania się i słuchania;
 • rola i znaczenie informacji zwrotnej;
 • przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej;
 • test "Mój styl komunikowania się";
 • model pełnej ekspresji.
Cel:
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych uczestników szkolenia;
 • uświadomienie sobie własnego stylu komunikowania się i znaczenia stosowanych skryptów komunikacyjnych w relacjach z ludźmi (metakomunikat);
 • doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce zasad skutecznej komunikacji i technik słuchania;
 • kształtowanie umiejętności konstruowania informacji zwrotnej oraz stosowania w komunikacji modelu pełnej ekspresji.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Aleksandra Pilarek
Cena:
1000 zł lub 600 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.
Słowo kluczowe: