Logo: Kurs na wychowawców wypoczynku

Kod szkolenia:
23KD/2
Obszar:
Instytucje:
Adresaci:
wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 18 lat.
Cel:
  • rzetelne przygotowanie kandydata do pełnienia funkcji opiekuna dzieci i młodzieży w czasie zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego,
  • pobudzenie kreatywności kandydata,
  • uświadomienie odpowiedzialności za podopiecznego i konieczności wywiązywania się z obowiązków wychowawcy.
Tematyka:
  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  • organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku,
  • planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
  • ruch i rekreacja,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • zajęcia kulturalno-oświatowe i praktyczno techniczne,
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
Termin:
10 czerwca 2021 r. w godz. 14:30 – 19:00, 12 czerwca 2021 r. w godz. 9:00 – 14:00, 14 czerwca 2021 r. w godz. 14:00 – 17:15, 16 czerwca 2021 r. w godz. 14:30 – 18:30, 17 czerwca 2021 r. w godz. 14:15 – 18:30, 19 czerwca 2021 r. w godz. 9:00 – 17:00 i 21 czerwca 2021 r. w godz. 16:00 – 17:00
Miejsce:
kurs online na platformie Zoom oraz stacjonarnie
Liczba godzin:
36
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadzący:
Gabriela Wawrzynek, Gabriela Niemiec, Sonia Gogulla, Sebastian Kazek, instruktor WF
Cena:
180 zł

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Gabriela Wawrzynek

Nauczyciel plastyki – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wychowaniem plastycznym – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie – Akademia Ekonomiczna w Katowicach (studia podyplomowe). Wieloletni wychowawca i nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum, nauczyciel dyplomowany. Koordynator szkoleń dla cyfrowych tubylców, tańca i jego wartości w edukacji oraz modnych technik plastycznych.

Szkolenia dla nauczycieli o tematyce artystycznej plastycznej, turystycznej i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, regionalnej.