Logo: Moje Bezpieczne(?) Dziecko - od (wy)czynu do efektu - gry i zabawy ekstremalne

Kod szkolenia:
31K/O/V
Forma:
Adresaci:
pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele.
Cel:
poszerzenie wiedzy nauczycieli nt nowych zagrożeń związanych z dostępnością do miejsc i różnorodnymi ofertami gier i zabaw ekstremalnych.
Tematyka:
zagrożenia płynące z braku wiedzy, przygotowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa:
  • odpowiedzialność np właścicieli torów, tras itp, odpowiedzialność korzystających,
  • postawimy sobie pytanie czy młodość i rozwaga chodzą w parze a także kiedy znowu brakuje nam rozwagi,
  • na koniec będzie niespodzianka,
Termin:
18 czerwca 2021 r. w godz. 15:30 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, podinsp. Adam Strzebińczyk
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

podinsp. Adam Strzebińczyk – ekspert Wydziału Prewencji KWP w Katowicach.

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.