Logo: Z Metisem w Kosmos. Przystanek klimat

Kod szkolenia:
41S/O/III
Forma:
Adresaci:
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów ogólnokształcących w szkole podstawowej.
Cel:
  • uzyskanie dostępu do platformy,
  • zbieranie, analiza i prezentacja danych w celu lepszego zrozumienia naszej planety,
  • wykorzystanie platformy do podjęcia z uczniami problemu badawczego.
Tematyka:
podstawy obsługi platformy która łączy w sobie archiwum różnych misji obserwacji Ziemi i może być używana do wyszukiwania zdjęć satelitarnych z dowolnego obszaru zainteresowania.
Termin:
12 czerwca 2021 r. w godz. 10:00 – 12:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadząca:
Małgorzata Szymaszek
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Dr Małgorzata Szymaszek – nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym (ALO) w Gliwicach oraz Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu. W ALO prowadzi Klub Młodego Odkrywcy "Neutrino", w ramach którego klubowicze dwukrotnie zdobyli dofinansowanie z grantów projektu "Konstruktorzy marzeń". Uczennice i uczniowie z klas, w których uczy, uczestniczą w licznych konkursach i wyzwaniach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) takich jak: Astro Pi, MoonCamp, CanSat i osiągają w nich wymierne sukcesy.

W 2020 roku uzyskała autoryzację jako Ambasador Kosmiczny ESERO – Polska. W ramach realizowania funkcji ambasadorskich zajmuje się przede wszystkim wspieraniem rozwoju aktywnych nauczycieli i zachęcaniem ich do podejmowania tematyki kosmicznej podczas swoich zajęć dydaktycznych. Promuje wśród młodzieży wiedzę o zawodach przyszłości związanych z rozwojem technologii kosmicznych. Opiekuje się zespołem uczennic i uczniów uczestniczącym w europejskim projekcie z astronomii "Under the Same Sky", a w niedalekiej przyszłości będzie z nimi programować łaziki marsjańskie.