Logo: Autyzm. Codzienność... Przygotowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem, do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej

Kod szkolenia:
4K/XXXII
Forma:
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, dyrektorzy szkół, wszystkie osoby zainteresowane tematem.
Cel:
  • podniesienie świadomości na temat wpływu zmian na osoby w spektrum autyzmu,
  • przygotowanie nauczycieli na powrót uczniów do szkół po okresie zdalnego nauczania,
  • przygotowanie szkół do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej,
  • podniesienie świadomości na temat roli rodzica w przestrzeni edukacyjnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie zmian formy kształcenia.
Tematyka:
  • wsparcie powrotu uczniów klas młodszych (klasy I-III) do nauczania stacjonarnego,
  • nauczanie hybrydowe uczniów szkół podstawowych (IV-VIII) oraz powrót do nauczania stacjonarnego,
  • funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole w czasach pandemii,
  • wpływ zmiany na osoby w spektrum autyzmu,
  • czynniki wspierające radzenie sobie w sytuacjach kryzysu osób w spektrum autyzmu,
  • rola rodzica w przestrzeni edukacyjnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie zmian formy kształcenia.
Termin:
11 maja 2021 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
zaproszeni goście z Fundacji AutismTeam
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.