Logo: Kampania społeczna - Falochron. Edycja Młodzież dla Młodzieży, jako sposób rówieśniczego wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych i problemowych

Kod szkolenia:
38K/O
Forma:
Adresaci:
dyrektorzy szkół, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele.
Cel:
Celem projektu jest implementacja programu Falochron w 15 placówkach edukacyjnych (szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) województwa śląskiego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2021 r. m.in. poprzez współpracę z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Nadrzędnym celem programu jest zbudowanie sieci lokalnych Szkolnych Falochronów, czyli wzmocnień wobec czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka.

Tematyka:
Kampania społeczna – Falochron. Edycja Młodzież dla Młodzież stworzona została w ramach wdrażania programu Falochron dla Śląska. W bieżącym roku pragniemy Państwa zaprosić do uczestnictwa w Kampanii społecznej, która wykorzystuje potencjał, jaki tkwi w samej młodzieży. W wieku dojrzewania rówieśnicy wywierają na siebie silny wpływ, a pozytywne relacje rówieśnicze mogą zostać wykorzystane w organizowaniu konstruktywnych działań pomocowych na terenie szkoły.
Termin:
12 maja 2021 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
konferencja online na platformie Zoom
Liczba godzin:
25
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
prof. dr hab. Jacek Kurzępa, Sławomir Pietrzak, Magdalena Wieczorek, Tomasz Wojtasik
Cena:
udział bezpłatny

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

prof. dr hab. Jacek Kurzępa – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności pedagogika społeczna. Specjalizuje się w socjologii młodzieży, socjologii pogranicza, oraz socjologii wychowania. Rozprawa doktorska Deprywacja współczesnej młodzieży – fenomen "Jumy". Pracuje w Instytucie Socjologii Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Autor Falochronu dla Województwa Dolnośląskiego.

Sławomir Pietrzak – psycholog. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Jest prezesem Fundacji Pozytywnej Profilaktyki oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką Współpracuje z redakcją kwartalnika "Serwis Informacyjny Uzależnienia. Ukończył szkolenie "Przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień" organizowane przez Fundację Praesterno. Jest współautorem podręcznika "Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje przede wszystkim na profilaktykę opartą na podstawach naukowych oraz na rozwijanie współpracy międzysektorowej w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i  zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.