Logo: Moje Bezpieczne(?) Dziecko - od (wy)czynu do efektu - od eksperymentu do uzależnienia

Kod szkolenia:
31K/O/IV
Forma:
Adresaci:
pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli nt nowych zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi,
  • zapoznanie nauczycieli z materiałami poglądowymi.
Tematyka:
Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne.
  • Zjawisko, zagrożenia oraz regulacje prawne na terenie RP.

Rodzaje i wygląd stosowanych substancji psychoaktywnych.

  • Charakterystyka zachowania osób pod wpływem narkotyków.
  • Prezentacja walizki profilaktycznej.

Interwencja profilaktyczna w szkole

Termin:
14 maja 2021 r. w godz. 14:30 – 17:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Daria Łosicka, Daniel Buzderewicz
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
14

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

sierż. szt. Daria Łosicka – Specjalista Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wojewódzki Koordynator z zakresu zapobiegania zjawiskom patologicznym i problemom społecznym takich jak: narkomania, alkoholizm, palenie tytoniu, HIV/AIDS, niewłaściwe wykorzystanie substancji chemicznych (np. leków), na poziomie wojewódzkim i lokalnym.

podinsp. Daniel Buzderewicz – Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Katowicach.

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.