Logo: Strategie postępowania z uczniem ze spektrum autyzmu w klasie i w szkole

Kod szkolenia:
41WD/O/1
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli ze sposobami funkcjonowania uczniów z ZA,
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron ucznia z ZA,
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat właściwego postępowania z uczniami z ZA.
Tematyka:
  • charakterystyka ucznia ze ze spektrum autyzmu (w tym zespołem Aspergera),
  • strategie pracy na lekcjach w klasie,
  • postępowanie z uczniem podczas wyjść, wycieczek,
  • praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z ze spektrum autyzmu,
  • przewidywane problemy ucznia ze ze spektrum autyzmu na lekcjach, jak je rozwiązać?
  • dlaczego uczniowie ze ze spektrum autyzmu TAK się zachowują? Przyczyny, konsekwencje, sposoby zapobiegania.
Termin:
12 maja 2021 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Dorota Kozłowska
Cena:
30 zł

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Dorota Kozłowska – wieloletni nauczyciel-praktyk (duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, od klasy pierwszej szkoły podstawowej do ponadpodstawowej), oligofrenopedagog, wychowawca, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel języka polskiego, terapeuta Biofeedback, wykładowca na studiach podyplomowych.