Logo: Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Kod szkolenia:
158W/O/4
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, wychowawcy.
Cel:
  • sprecyzowanie / opisanie systemu wartości, określenie – w oparciu o ten system – modelu absolwenta,
  • opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego opartego na przyjętym w szkole systemie wartości, nabycie przez nauczycieli umiejętności budowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły tak, aby w planie pracy wychowawczo-profilaktycznej zaplanowane zostały działania służące osiąganiu przyjętych celów,
  • doskonalenie przez wychowawców i nauczycieli umiejętności współpracy w podejmowanych działaniach i procesach wychowawczych i profilaktycznych. Integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zadań służących kształtowaniu postaw uczniów i respektowanie norm społecznych służące rozwojowi szkoły.
Tematyka:
  • opisanie systemu wartości społeczności szkolnej,
  • planowanie działań w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły w oparciu o wyznawane wartości,
  • integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zadań służących kształtowaniu postaw uczniów i respektowanie norm społecznych służące rozwojowi szkoły.
Termin:
10 maja 2021 r. w godz. 17:00 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
20 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.