Logo: Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Kod szkolenia:
10W/O/II/3
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, nauczyciele – dla nauczycieli rozpoczynających staż w bieżącym roku szkolnym i dla nauczycieli w trakcie stażu.
Cel:
  • przygotowanie planu rozwoju zawodowego i ewentualnie jak dokonywać zmian w planie rozwoju zawodowego,
  • przygotowanie dokumentacji awansowej,
  • przygotowanie nauczycieli kontraktowych do spotkania z komisją egzaminacyjną na nauczyciela mianowanego.
Tematyka:
  • co w przepisach prawnych nt. awansu zawodowego nauczycieli,
  • jak realizować plan rozwoju zawodowego wg zapisów prawnych obowiązujących od 1 września 2019 r.
  • jak dobrze podsumować swój plan rozwoju zawodowego czyli zgodnie z wymogami napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu,
  • jakie dokumenty należy składać do komisji egzaminacyjnej,
  • jak dobrze przygotować się do spotkania z komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego.
Termin:
22 kwietnia 2021 r. w godz. 12:00 – 14:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Jolanta Leśniak
Cena:
20 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Jolanta Leśniak

Psychologia – UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą - Akademia Polonijna w Częstochowie, kurs doskonalący z zakresu nadzoru pedagogicznego. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych. Z racji niemal dwudziestoletniego stażu pracy w  administracji państwowej (z Kuratorium Oświaty włącznie), specjalizujący się w pracy z doradcami metodycznymi, kierownik kursów kwalifikacyjnych.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: zarządzanie w oświacie, prawo oświatowe, zagrożenia cywilizacyjne.