Kod szkolenia:
8D/O
Obszar:
Adresaci:
psycholodzy szkolni (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).
Cel:
  • doskonalenie kompetencji psychologicznych,
  • efektywna organizacja i realizacja zadań psychologa szkolnego,
  • rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z pracą psychologa szkolnego.
Tematyka:
  • współpraca psychologa szkolnego z rodzicami i gronem pedagogicznym, specjalistami,
  • profesjonalna pomoc i interwencja psychologiczna w szkole,
  • wstępna diagnoza psychologiczna,
  • poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań (zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem),
  • profilaktyka wypalenia zawodowego.
Termin:
30 kwietnia, 28 maja i 25 czerwca 2021 r. w godz. 13:00 – 15:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
7,5
Koordynator:
Anna Pawłowska
Prowadząca:
Anna Pawłowska
Cena:
udział bezpłatny

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Pawłowska

Doradca metodyczny, psycholog, absolwentka podyplomowych studiów doradztwa zawodowego i zarządzania kadrami WSB w Chorzowie. Posiada kwalifikacje trenerskie (Szkoła Trenerów Beaty Kozak). Psycholog – praktyk w zakresie diagnozy psychologicznej (m.in. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia rozwojowa, odchylenia i deficyty rozwojowe), opiniowania i orzekania, wspomagania rozwoju dziecka zdolnego, terapii psychologicznej (Terapia Skoncentrowana na  rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowania), psychoedukacji młodzieży i dorosłych oraz doradztwa zawodowego. Ekspert Edukacji MEN.

Zapraszam do kontaktu psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta Piekary Śląskie i  powiatu Tarnowskich Gór.