Logo: W drodze na rynek pracy - spotkania z pracodawcami. Spotkanie 2

Kod szkolenia:
39S/O/II
Forma:
Adresaci:
doradcy zawodowi oraz inne osoby odpowiedzialne za organizację doradztwa zawodowego w szkole.
Cel:
rozwijanie kompetencji doradców zawodowych w zakresie tematyki związanej z rynkiem pracy.
Tematyka:
  • wywiad z pracodawcami – o możliwościach i wyzwaniach rynku pracy oraz oczekiwaniach pracodawców wobec młodych pracowników,
  • prezentacja specyfiki zawodów i środowisk pracy: technik awionik, technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych,
  • prezentacja nowego zawodu w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego: technik robotyk,
  • inspiratorium doradcy zawodowego.
Termin:
14 kwietnia 2021 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk, Marcin Libiszewski, Dariusz Fiedor, Ilona Nazaruk, Janusz Jakieła, Anna Przybył, Dariusz Świder
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.