Logo: Koło - zabawy matematyczno-konstrukcyjne

Kod szkolenia:
129W/O/2
Adresaci:
warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, terapeutów zajęciowych.
Cel:
  • poszerzanie wiedzy na temat zabawy i jej wpływu na wszechstronny rozwój dziecka,
  • poznanie znaczenia zabaw konstrukcyjnych w kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania oraz kształtowaniu pojęć matematycznych,
  • wzbogacenie wiedzy i umiejętności dotyczących składania papieru,
  • dostarczenie radości ze wspólnej zabawy.
Tematyka:
  • koło – wiersze, rymowanki, zabawy muzyczno-ruchowe, paluszkowe,
  • zabawy konstrukcyjne, które można wykorzystać na zajęciach matematycznych,
  • zabawy konstrukcyjne jako przygotowanie do nauki czytania i pisania,
  • technika origami.
Termin:
28 kwietnia 2021 r. w godz. 15:00 – 16:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
7

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 25 kwietnia 2021 r. z dopiskiem 129W/O/2.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.