Logo: Nieobecne dzieci

Kod szkolenia:
128W/O
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, dyrektorzy.
Cel:
  • nabycie umiejętności w sytuacji radzenia sobie z absencją szkolną w czasie zdalnych lekcji,
  • poszerzenie kompetencji psychologicznych w kontaktach interpersonalnych.
Tematyka:
  • nieobecność uczniów podczas zdalnych lekcji – perspektywa ucznia, nauczyciela, rodzica,
  • kto powinien monitorować i diagnozować sytuacje nieobecności uczniów na zdalnych lekcjach?
  • jakie ważne sygnały mogą wskazywać na zagrożenie wykluczeniem z edukacji?
  • o co warto zadbać, aby uczniowie nie opuszczali e-lekcji?
  • do kogo można zwracać się o pomoc w sytuacji e-wagarów?
  • podstawy prawne.
Termin:
22 kwietnia 2021 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
Magdalena Wieczorek, Anita Rydzewska, Aleksandra Cupok-Kokoszka, Tomasz Kuta
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Rydzewska – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu. Nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki od 23 lat. Posiada doświadczenie w pracy z uczniami w różnym wieku – obecnie szkoły podstawowej, a kiedyś także gimnazjum. Przez cały czas pracy, jako nauczyciel pełniła funkcję wychowawcy. W swojej pracy kładzie nacisk na przekazywanie uczniom nie tylko wiedzy, ale także pasji i pozytywnego nastawienia.

Aleksandra Cupok-Kokoszka – absolwentka politologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach, jako nauczycielka informatyki oraz wicedyrektor. Współpracuje z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, jako trenerka i asystentka szkół w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli w zakresie strategii nauczania i uczenia się, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej i podnoszenia jakości pracy szkół.

Aleksandra Cupok-Kokoszka – wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach.

Tomasz Kuta – psycholog, pedagog, olifrenopedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy, instruktor choreoterapii i teatroterapii. Od 2006 roku prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W ramach projektów przeprowadził zajęcia terapeutyczne dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów, osób bezrobotnych i seniorów. Jest trenerem TUS. Ponadto, współpracuje z różnymi instytucjami, prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z szeroko rozumianej terapii przez sztukę. Jest także wykładowcą akademickim.

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.