Logo: Łatwe i przyjemne zabawy z gliną - zrelaksowany nauczyciel - część II

Kod szkolenia:
71D/II
Adresaci:
nauczyciele szkół i przedszkoli, terapeuci, instruktorzy placówek kulturalno-oświatowych zainteresowanych zdobyciem umiejętności prowadzenia zajęć z ceramiki dla dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem różnorodnych form ceramicznych.
Cel:
  • rozszerzanie zakresu wiedzy dotyczącej różnych dyscyplin plastycznych, ze wskazaniem na ich możliwości wyrazowe,
  • kształcenie kreatywnej postawy w działaniach artystyczno-edukacyjnych,
  • uświadomienie roli działalności plastycznej we wszechstronnym rozwoju dziecka,
  • poznanie sposobów stymulowania aktywności twórczej poprzez działalność plastyczną umiejętność wykonywania i dekorowania ceramiki artystycznej,
  • poznawanie podstawowych zasad tworzenia ceramiki w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Tematyka:
  • podstawowe wiadomości z technologii ceramiki (rodzaje gliny, tlenków, szkliw, podstawowe narzędzia, proces wypalania, poznanie podstawowych zasad tworzenia ceramiki z dziećmi,
  • nauka podstawowych technik zdobienia ceramiki (tworzenie faktur, zdobienie tlenkami, szkliwami),
  • nauka wykonywania form ceramicznych na bazie stożka (tworzenie kompozycji dekoracyjno użytkowych z płatów gliny).
Termin:
16, 23 kwietnia i 7 maja 2021 r. w godz. 14:45 – 18:15
Miejsce:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 63
Liczba godzin:
13
Koordynator:
Iwona Bogatko
Prowadząca:
Iwona Bogatko
Cena:
140 zł

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Iwona Bogatko

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z  dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to  metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i  młodzieżą.