Logo: Moje Bezpieczne(?) Dziecko - od (wy)czynu do efektu - od przemocy domowej do przemocy rówieśniczej

Kod szkolenia:
31K/O/III
Forma:
Adresaci:
pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele.
Cel:
przedstawienie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie sytuacjom kryzysowym związanych z przemocą w domu i w szkole.
Tematyka:
  • "Dziecko w obliczu przemocy" – dziecko maltretowane, dziecko – świadek przemocy, dziecko jako "przedmiot" rozrywek rodzicielskich,
  • "Podejmowanie przez policjantów interwencji w związku z przemocą w rodzinie, w świetle tzw. USTAWY ANTYPRZEMOCOWEJ" – omówienie nowego instrumentu Policji w reakcji na zjawisko przemocy w rodzinie czynności realizowane przez funkcjonariuszy w ramach nakazów/zakazów,
  • "Agresja dzieci porażką świata dorosłych" – czynniki wyzwalające agresję dzieci oblicza dziecięcej agresji (mobbing, cyberprzemoc, autoagresja), wpływ sytuacji kryzysowych – pandemii na problem przemocy wobec innych,
  • "Agresja, a przemoc rówieśnicza" – omówienie problematyki agresji i przemocy konsekwencje karne dla nieletnich sprawców czynów karalnych.
Termin:
9 kwietnia 2021 r. w godz. 14:30 – 17:30
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
Ewelina Stępień-Hajda, Katarzyna Jaworska, Aleksandra Kruszyńska
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

asp. Ewelina Stępień-Hajda – Specjalista Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wojewódzki Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Nadzór nad Procedurą "Niebieskie Karty" w całym województwie śląskim. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Katowicach ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Katowicach. W ramach wykonywanych obowiązków służbowych przeprowadza szkolenia zawodowe dla funkcjonariuszy Policji w całym województwie z zakresu realizacji zadań w obszarze przemocy w rodzinie, w tym procedury "Niebieskie Karty" oraz Nakazy i Zakazy (nowy instrument reakcji Policji na zjawisko przemocy).

Katarzyna Jaworska

Psycholog – UŚ. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki w WSB w Chorzowie oraz menadżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Posiada doświadczenie w pracy zawodowej na Oddziale Nerwic Szpitala Miejskiego w  Katowicach-Szopienicach, a także jako psycholog przedszkolny. Nauczyciel dyplomowany. Przez długi okres czasu prowadziła gabinet psychologiczny. Absolwentka szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz pomocy w sytuacji kryzysu, prowadzonych przez specjalistów z ośrodków terapeutycznych w  kraju, takich jak: Instytut Terapii Gestalt z Krakowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Instytut Ericksonowski z  Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy i specjalistów z  zagranicy.

Zajmuje się psychoterapią, psychoprofilaktyką i  psychoedukacją, trenowaniem umiejętności psychologicznych w  pracy wychowawczej głównie z adolescentami, zagrożeniami związanymi z dojrzewaniem (autoagresja, przemoc rówieśnicza).

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.