Logo: Wstęp do zawodoznawstwa

Kod szkolenia:
93W/O
Adresaci:
doradcy zawodowi oraz inne osoby odpowiedzialne za organizację doradztwa zawodowego w szkole.
Cel:
  • wprowadzenie do zagadnień związanych z zawodoznawstwem również w ujęciu interdyscyplinarnym,
  • uporządkowanie zagadnień terminologicznych związanych z zawodoznawstwem,
  • prezentacja danych statystycznych i tendencji zmian w świecie zawodów.
Tematyka:
  • podstawowe definicje zawodoznawstwa,
  • podstawowe definicje związane z zawodoznawstwem, takie jak zawód, praca zawodowa czy kwalifikacje,
  • kwestie związane z aspektem historycznym i kulturalnym zawodów,
  • statystyczny wymiar zawodoznawstwa, w tym prognozowanie zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych zawodach,
  • przegląd nowych, pojawiających się na rynku pracy zawodów oraz prognozowanych zawodów przyszłości.
Termin:
25 maja 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Maciej Zegarek
Cena:
udział bezpłatny

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Maciej Zegarek – doradca zawodowy w publicznych służbach zatrudnienia od 1993 roku. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, specjalność – polityka społeczna oraz podyplomowego studium "Zawodoznawstwo" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Absolwent szeregu szkoleń i treningów w zakresie prowadzenia poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, pracy z grupą, planowania kariery zawodowej. Trener metody doradztwa personalnego "Spadochron", programu szkolenia w klubie pracy "Szukam pracy" oraz stosowania Narzędzia do Badania Kompetencji.
Prowadzi poradnictwo zawodowe w formach indywidualnych i grupowych dla osób dorosłych bezrobotnych i poszukujących pracy, młodzieży wchodzącej na rynek pracy oraz dla innych osób na różnych etapach kariery zawodowej zainteresowanych rozwojem kariery.
Prowadzi szkolenia metodyczne dla pracowników urzędów pracy, instytucji partnerskich rynku pracy, pracodawców, głównie w zakresie poradnictwa zawodowego, w tym poradnictwa dla osób niepełnosprawnych, zawodoznawstwa, rekrutacji i selekcji pracowników.