Logo: Wszyscy jesteśmy neuroróżnorodni! Autyzm. Codzienność...

Kod szkolenia:
4K/XXX
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z dzieckiem z autyzmem.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania uczniów, w tym uczniów z autyzmem z perspektywy psychiatrycznej,
  • zdobycie wiedzy na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • wzbogacenie wiedzy nauczycieli o informacje na temat prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.
Tematyka:
  • spojrzenie na szanse i zagrożenia uczniów neuroróżnorodnych, w tym uczniów z autyzmem z perspektywy psychiatrycznej,
  • trudne zachowania ucznia z autyzmem,
  • zajęcia rewalidacyjne z uczniem z zespołem Aspergera.
Termin:
20 kwietnia 2021 r. w godz. 14:45 – 17:45
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, Ewa Łukowska, psycholog
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, po ukończeniu 4-letniego szkolenia podyplomowego z psychoterapii, pracuje również jako psychoterapeuta pod stałą superwizją. Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posadowionego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Zainteresowania naukowe ogniskuje na zaburzeniach odżywiania się, zarówno tych klasycznych, jak i nowych, trudno diagnozowalnych postaciach, problematyce FASD, ASD, jak również obszarze adolescencji zarówno w kontekście fizjologii, jak i charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń.

Ewa Łukowska – psycholog, terapeuta. 15-letnie doświadczenie w terapii i diagnozie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Specjalista psycholog kliniczny. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralmym (CBT). Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się diagnozą (funkcjonalną i nozologiczną) zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Treningi Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracuje ze szkołami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Autorka publikacji nt. funkcjonowania uczniów z zespołem Aspergera w szkołach. Współredaktor książki "Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem" oraz redaktor prowadząca pakietu materiałów "Emocje w przedszkolu – problemy wychowawcze. Trudne sytuacje". Autorka scenariuszy oraz reżyser narzędzia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu "Dialog. Filmy Modelowe".
Uczestniczyła w badaniach klinicznych dotyczących wpływu memantyny na funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu (IPiN) oraz w polskiej walidacji ADI-R oraz ADOS-2 (Uniwersytet Warszawski). Prowadzi szkolenia dotyczące funkcjonowania, wsparcia oraz terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach oświatowych.