Logo: Dlaczego czuję to, co czuję? O zdolności rozpoznawania, wyrażania, modulowania własnych emocji u dzieci i młodzieży

Kod szkolenia:
8K/O/II
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, rodzice.
Cel:
  • zapoznanie z najczęściej występującymi zaburzeniami emocjonalnymi u dzieci i młodzieży,
  • przybliżenie podstawowych symptomów zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży,
  • przybliżenie sposobów rozpoznawania i wyrażania emocji u dzieci i młodzieży,
  • zapoznanie z przejawami stresu u dzieci i młodzieży,
  • przybliżenie podstawowych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Tematyka:
  • zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży,
  • sposoby wyrażania emocji u dzieci i młodzieży,
  • radzenie sobie ze stresem i kryzysem.
Termin:
24 marca 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Mirosława Bochner
Prowadzący:
Małgorzata Janas-Kozik, Danuta Hryniewicz, Wioleta Baraniak
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Danuta Hryniewicz – psycholog, pedagog, większość życia zawodowego pracuje z z dziećmi i młodzieżą z problemami w funkcjonowaniu psychospołecznym oraz ich otoczeniem (rodziny, nauczyciele, pracownicy socjalni...). Autorka i realizatorka warsztatów i szkoleń dla rodziców, rodziców zastępczych, pracowników resortu pomocy społecznej, nauczycieli, lekarzy i pracowników instytucji i organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i rodzinami, wieloletni dyrektor PPP w Raciborzu. Jest autorką i realizatorką programów pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych na obozach terapeutycznych. Była członkiem Zespołu Konsultacyjnego przy MENiS ds. profilaktyki i pomocy psychologicznej, jako ekspert prowadziła doradztwo dla OPS województwa śląskiego z zakresu sytuacji kryzysowych w rodzinie.

Wioleta Baraniak

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w  zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w  Krakowie i 4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", prowadzonego przez specjalistów z  Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Ukończyła pełen cykl szkoleń z  zakresu interwencji kryzysowej w Stowarzyszeniu Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej ("Telefon zaufania").

Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu w pracy wychowawczej, a także zagadnieniem tzw. "społeczności pokoju nauczycielskiego", czyli uwarunkowaniami efektywnej współpracy grona pedagogicznego. W związku z doświadczeniem w pomocy psychologicznej i dyżuranta w TZ zajmuje się również problematyką rozwodu i psychologicznej utraty i ich wpływem na  funkcjonowaniem dzieci i młodzieży . Specjalizuje się w  interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej (postwencja) i zagrożeniu samobójstwem, jak również w  zagadnieniu żałoby. Prowadzi treningi rozwoju osobistego, trening antystresowy, trening umiejętności wychowawczych. Ostatnim jej zainteresowaniem zawodowym jest psychologia zdrowego odżywiania.