Logo: Czytanie ekstensywne na lekcji języka angielskiego

Kod szkolenia:
75W/O
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Cel:
 • zapoznanie nauczycieli z pojęciem czytania ekstensywnego i jego zastosowaniem na lekcji języka angielskiego,
 • przedstawienie zalet lektur uproszczonych w procesie uczenia się / uczenia języka angielskiego,
 • zapoznanie nauczycieli z technikami pracy z książką,
 • omówienie książek, które pomagają nauczycielom w procesie wychowawczym oraz czytelnikowi w trudnych sytuacjach życiowych,
 • zapoznanie nauczycieli z programami czytelniczymi "Read On" i "Silence, on lit!",
 • zapoznanie nauczycieli z uaktualnionymi zasobami internetowymi dotyczącymi czytania ekstensywnego.
Tematyka:
 • czytanie ekstensywne jako jeden ze sposobów rozwoju kompetencji kluczowych (Extensive reading),
 • praca z lekturami uproszczonymi (Graded Readers),
 • książka jako terapeuta, mentor i przyjaciel,
 • programy czytelnicze: "Read On" i "Silence on lit!",
 • bezpieczne strony internetowe z materiałami do czytania ekstensywnego.
Termin:
15 marca 2021 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Joanna Szeligowska
Prowadząca:
Joanna Szeligowska
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
17

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 12 marca 2021 r. z dopiskiem 75W/O.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Joanna Szeligowska

Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Śląskim i studia podyplomowe będące wspólnym projektem Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie i National University of Ireland, Galway. Nauczyciel dyplomowany.

Wcześniej związana z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, obecnie pracuje w AZSO w Chorzowie. W ROM-E Metis zajmuje się przygotowaniem kandydatów do egzaminu nadającego kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w  placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych i występuje w  roli tłumacza podczas konferencji z zagranicznymi gośćmi.

Zafascynowana kulturą anglosaską, z pasją uczy angielskiego, wierząc, podobnie jak Nelson Mandela, że: "Jeśli przemówisz do  człowieka w jego języku, przemówisz do jego serca". Jej miejscem na Ziemi jest Londyn, do którego stara się wracać jak najczęściej.