Logo: Narzędziownik doradcy zawodowego online

Kod szkolenia:
39D/O
Adresaci:
doradcy zawodowi i inne osoby zajmujące się organizacją i prowadzeniem doradztwa zawodowego w szkole.
Cel:
przygotowanie doradców zawodowych do efektywnego wykorzystania wirtualnego środowiska edukacyjnego.
Tematyka:
  • projektowanie procesów zdalnego nauczania,
  • tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii i usług mobilnych,
  • zasady wykorzystania utworów objętych prawem autorskim lub udostępnianych na wolnych licencjach w prowadzeniu zajęć z uczniami,
  • prezentacja wybranych narzędzi cyfrowych: Wakelet, LearningApps, Genially, Canva, mindmaping, wirtualna tablica interaktywna,
  • przykłady praktycznego wykorzystania ww. narzędzi w różnych obszarach pracy doradczej,
  • tworzenie autorskich materiałów z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem wymienionych narzędzi.
Termin:
3, 10, 31 marca, 21 kwietnia, 5, 19 maja, 9 i 30 czerwca 2021 r. w godz. 15:30 – 18:30
Miejsce:
kurs na platformie e-learningowej Moodle oraz warsztaty online w Clickmeeting i Zoom
Liczba godzin:
60
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Anna Skrzydłowska, Katarzyna Wilk
Cena:
160 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 160 zł do dnia 28 lutego 2021 r. z dopiskiem 39D/O.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Skrzydłowska – ukończyła studia w zakresie polityki społecznej, doradztwa zawodowego oraz kształcenia kierunkowego z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Absolwentka szkoły trenerów dla nauczycieli woj. śląskiego fundacji IBRAS, trener w wielu projektach aktywizujących osoby bezrobotne oraz w projekcie KOWEZiU Edukacja dla pracy oraz Edukacja dla pracy 2.
Przewodnicząca Rady Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego, doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie, nauczyciel przedmiotów zawodowych i doradca zawodowy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie. Od wielu lat podejmuje działania na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz kształcenia zawodowego.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.