Logo: Notatnik, podręcznik i wirtualna tablica w jednym, czyli program OneNote w pracy nauczyciela

Kod szkolenia:
161W/O
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół.
Cel:
zapoznanie nauczycieli z możliwością wykorzystania aplikacji OneNote do organizacji wirtualnego środowiska edukacyjnego.
Tematyka:
  • prezentacja funkcjonalności aplikacji OneNote,
  • tworzenie notatek z wykorzystaniem zasobów takich jak: tekst, filmy, pismo i szkice odręczne, nagrania audio,
  • prezentacja metod wykorzystania aplikacji OneNote: notatki prywatne, notatki udostępniane do współedytowania, wykorzystanie notesu jako wirtualnej tablicy multimedialnej,
  • zastosowanie OneNote jako notesu zajęć w Teams,
  • aplikacja OneNote w wersji desktopowej, webowej i mobilnej (czyli jeden notes na wielu urządzeniach).
Termin:
19 marca 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Katarzyna Wilk
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
12

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 16 marca 2021 r. z dopiskiem 161W/O.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.