Logo: Moje Bezpieczne(?) Dziecko - od (wy)czynu do efektu - bezpieczeństwo w internecie

Kod szkolenia:
31K/O/I
Forma:
Adresaci:
pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli nt nowych zagrożeń w sieci,
  • zapoznanie nauczycieli z materiałami profilaktycznymi,
  • przekazanie informacji o budowaniu dobrostanu cyfrowego.
Tematyka:
  • (Wy) Logowani – wybrane naruszenia prawa, cyberprzemoc.
  • "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie – przeciwdziałanie i profilaktyka".
  • "Wspieranie dzieci i młodzieży w budowaniu cyfrowej równowagi".
Termin:
19 lutego 2021 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
Katarzyna Wilk, Sebastian Koczy, Adam Basoń, Aleksandra Kruszyńska
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.