Logo: Nie ogarniam tego - uczeń z trudnościami w procesie nauczania tradycyjnego/zdalnego/hybrydowego

Kod szkolenia:
628W/O/2
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy.
Cel:
nauczyciele poszerzą swoją wiedzę z zakresu budowania bezpiecznego środowiska szkolnego, poznają skuteczne strategie oraz metody i formy pracy z trudnymi zachowaniami uczniów w procesie nauczania zdalnego.
Tematyka:
  • poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia bezpiecznego klimatu w klasie, jako podstawy efektywnego porozumiewania się,
  • zidentyfikowanie, co sprawia, że uczeń zakłóca proces dydaktyczny w sytuacji zdalnego nauczania,
  • poznanie strategii postępowania z trudnymi zachowaniami uczniów / klasy,
  • zmiana wzorców złego zachowania.
Termin:
19 lutego 2021 r. w godz. 14:00 – 15:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Katarzyna Niemotko
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
20 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.