Logo: Samouszkodzenia u uczniów. Zrozumieć żeby mądrze reagować i pomagać

Kod szkolenia:
6K/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Cel:
 • poszerzenie wiedzy o zachowaniach autoagresywnych u dzieci i młodzieży,
 • wyczulenie na zachowania uczniów będące sygnałami ostrzegawczymi dla samouszkodzeń,
 • rozumienie celowości zachowań autoagresywnych w doświadczeniu młodych osób,
 • poznanie kroków postępowania w przypadku ujawnienia obecności samouszkodzeń u ucznia.
Tematyka:
 • skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży,
 • charakterystyka zjawiska: rodzaje, formy, funkcje samouszkadzania,
 • samouszkadzania a próby samobójcze i próby parasamobójcze,
 • czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży,
 • społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających,
 • postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających,
 • badanie funkcji samouszkodzeń jako pierwszy etap pracy terapeutycznej,
 • wybrane metody pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży,
 • działania profilaktyczne szkoły.
Termin:
5 marca 2021 r. w godz. 12:00 – 14:00
Miejsce:
konferencja online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Ewa Kustwan-Mróz
Prowadząca:
Małgorzata Łuba
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
11

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Małgorzata Łuba, psycholog, trener, certyfikowany suicydolog. W ramach własnej działalności "To Be" (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Fundacją ETOH oraz placówkami doskonalenia nauczycieli i ośrodkami metodycznymi z całej Polski prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi (w szczególności z zachowaniami autodestrukcyjnymi i autoagresywnymi, objawami depresyjnymi i lekowymi). Jest zaangażowana w realizację programu kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego "Myślę Pozytywnie", prowadzonego przez Instytut Edukacji Pozytywnej na zlecenie MEN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i aktywnie wspiera kampanię społeczną "Życie warte jest rozmowy", której celem jest pomaganie osobom w kryzysie psychicznym i zapobieganie samobójstwom. Bierze udział w pracach Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej nt. interwencji w kryzysie samobójczym. Jest współautorką poradnika "Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole" oraz monografii "Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach sytuacyjnych". Publikuje artykuły w "Remedium", "Świecie Problemów", "Głosie Pedagogicznym".

Słowa kluczowe: