Kod szkolenia:
14R
Adresaci:
dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych klas VIII oraz nauczyciele szkól ponadpodstawowych klas zdających egzamin maturalny.
Cel:
  • zapoznanie kadry zarządzającej i nauczycieli ze zmianami prawnymi organizacji i przeprowadzania egzaminów w klasach i klasach maturalnych,
  • zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi na 2021 r. określonymi w rozporządzeniu,
  • ogólne porównanie wymagań egzaminacyjnych a wymagań określonych w podstawie programowej
Tematyka:
  • wymagania egzaminacyjne na 2021 r. określone w rozporządzeni z 16 grudnia 2020 r. ,
  • wymagania egzaminacyjne a wymagania wymagania określone w podstawie programowej,
  • organizacja egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 r.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
do 4
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
Anna Król
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.