Logo: Dzwonię do Pani/Pana w bardzo ważnej sprawie. Jak prowadzić wspierające rozmowy telefoniczne z rodzicami i uczniami?

Kod szkolenia:
15W/O/2
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy.
Cel:
  • umiejętności komunikacyjne – specyfika rozmowy telefonicznej, jako formy wsparcia,
  • przygotowanie do prowadzenia wspierających rozmów nauczycieli z uczniami i rodzicami przez telefon,
  • realizacja celów wychowawczych podczas udzielania wsparcia przez telefon.
Tematyka:
  • podstawy komunikacji interpersonalnej – specyfika rozmowy telefonicznej, jako formy wsparcia,
  • prezentacja dobrych praktyk i pomysłów, jak prowadzić rozmowy z rodzicami, aby wyciszyć emocje,
  • prezentacja odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, które pozwolą na skuteczne, wspólne rozwiązanie problemu,
  • realizacja celów wychowawczych podczas udzielania wsparcia przez telefon.
Termin:
8 i 9 lutego 2021 r. w godz. 16:00 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
6
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
40 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.