Logo: Czytelnia literacka. Jesper Juul. Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

Kod szkolenia:
120W/O/III
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, dyrektorzy.
Cel:
  • ile odpowiedzialności mogą udźwignąć nastolatki? co zrobić, kiedy nie radzą sobie w szkole?
  • jak reagować na łamanie ustalonych reguł?
  • czy można odbudować nadszarpnięte zaufanie?
  • kiedy miłość rodziców zamienia się w obsługę?
Tematyka:
  • Prezentacja książek o profilu pedagogicznym i psychologicznym o tematyce edukacyjnej, rodzicielskiej i z zakresu wychowania w nurcie współczesnej pedagogiki.
  • Prezentacja książki Jespera Juula. Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?
Termin:
22 lutego 2021 r. w godz. 17:00 – 19:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
udział bezpłatny

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.