Kod szkolenia:
31S/O/II
Forma:
Adresaci:
nauczyciele historii w szkołach ponadpodstawowych kończących się maturą.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli historii z treścią Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • zapoznanie nauczycieli ze zmianami w wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących na maturze z historii w roku szkolnym 2020/21.
Tematyka:
  • omówienie treści Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • przedstawienie zmian w wymaganiach egzaminacyjnych z historii w roku szkolnym 2020/21,
  • analiza zmian w realizacji podstawy programowej z historii.
Termin:
15 stycznia 2021 r. w godz. 12:00 – 13:30
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
udział bezpłatny

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Słowa kluczowe: