Logo: Multimedia w pracy z uczniem z autyzmem na II etapie edukacyjnym. Wskazówki dla uczniów i nauczycieli

Kod szkolenia:
30S/O/II
Forma:
Adresaci:
nauczyciele klas IV - VIII, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu na II etapie edukacyjnym.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat zasad i warunków wykorzystania multimediów w pracy z uczniem z autyzmem na II etapie edukacyjnym,
  • zapoznanie nauczycieli z wybranymi narzędziami pracy zdalnej, m.in. przydatnymi stronami internetowymi, zdalnymi tablicami, interaktywnymi pulpitami,
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat budowy struktury przestrzeni i czasu oraz właściwych relacji społecznych z uczniami ze spektrum autyzmu celem deeskalacji ich lęków, frustracji i obaw podczas pracy zdalnej.
Tematyka:
  • multimedia w pracy z uczniem z autyzmem – jak zainteresować i zachęcić ucznia z autyzmem w II etapie edukacyjnym do efektywnej pracy zdalnej,
  • jak zbudować strukturę przestrzeni zdalnej,
  • praktyczna prezentacja narzędzi pracy zdalnej, ćwiczenia dla nauczycieli.
Termin:
3 marca 2021 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Sebastian Koczy, Anita Wieloch
Prowadzący:
Sebastian Koczy, Anita Wieloch
Cena:
20 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i  międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w  naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.