Logo: Kształcenie specjalne - inkluzja w praktyce

Kod szkolenia:
34D/O
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy, inni zainteresowani tematem.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli traktującej o funkcjonowaniu ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie ogólnodostępnej,
  • zapoznanie nauczycieli ze sposobami właściwego reagowania na zachowania niepożądane, okazywania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • wskazanie warunków efektywnej pracy nauczyciela w klasie ogólnodostępnej, w której znajdują się uczniowie z opiniami i/lub orzeczeniami,
Tematyka:
  • kształcenie specjalne, definicja i pojęcia związane z tematem,inkluzja w praktyce, podstawy prawne, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie,
  • wczesne wspomaganie w praktyce – warsztaty,
  • tyflopedagogika w praktyce – warsztaty,
  • surdopedagogika w praktyce – warsztaty,
  • oligofrenopedagogika w praktyce – warsztaty,
  • funkcjonowanie ucznia z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera na lekcji,
  • uczeń z zagrożeniem niedostosowaniem lub niedostosowaniem w klasie – praktyczne wskazówki.
Termin:
20 stycznia 2021 r. w godz. 15:00 – 18:45, 18 lutego, 18 marca 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00, 24 marca 2021 r. w godz. 16:00 – 19:00, 15 kwietnia, 19 maja i 10 czerwca 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
30
Koordynatorzy:
Jolanta Lesniak, Anita Wieloch
Prowadzący:
Jolanta Leśniak, Anita Wieloch, zaproszeni specjaliści
Cena:
210 zł lub 30 zł za spotkanie
Wolnych miejsc:
6

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Jolanta Leśniak

Psychologia – UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą - Akademia Polonijna w Częstochowie, kurs doskonalący z zakresu nadzoru pedagogicznego. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych. Z racji niemal dwudziestoletniego stażu pracy w  administracji państwowej (z Kuratorium Oświaty włącznie), specjalizujący się w pracy z doradcami metodycznymi, kierownik kursów kwalifikacyjnych.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: zarządzanie w oświacie, prawo oświatowe, zagrożenia cywilizacyjne.

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.