Logo: Notatnik, podręcznik i wirtualna tablica w jednym, czyli program OneNote w pracy nauczyciela

Kod szkolenia:
9WF/O
Forma:
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół.
Cel:
zapoznanie nauczycieli z możliwością wykorzystania aplikacji OneNote do organizacji wirtualnego środowiska edukacyjnego.
Tematyka:
  • prezentacja funkcjonalności aplikacji OneNote;
  • tworzenie notatek z wykorzystaniem zasobów takich jak: tekst, filmy, pismo i szkice odręczne, nagrania audio;
  • prezentacja metod wykorzystania aplikacji OneNote: notatki prywatne, notatki udostępniane do współedytowania, wykorzystanie notesu jako wirtualnej tablicy multimedialnej;
  • zastosowanie OneNote jako notesu zajęć w Teams;
  • aplikacja OneNote w wersji desktopowej, webowej i mobilnej (czyli jeden notes na wielu urządzeniach).
Termin:
13 stycznia 2021 r. w godz. 10:00 – 11:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Katarzyna Wilk
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.