Logo: Genial(.ly)ne lekcje online

Kod szkolenia:
15WD/O
Adresaci:
nauczyciele.
Cel:
  • poznanie możliwości edukacyjnych platformy Genial.ly
  • przedstawienie przykładowych rozwiązań dydaktycznych z wykorzystaniem platformy Genial.ly
Tematyka:
  • omówienie podstawowych funkcji platformy Genial.ly: animacje, interakcje, menu boczne, nawigacja, przejścia między slajdami;
  • dodawanie tekstu, grafiki, interaktywnych elementów;
  • osadzanie dodatkowych materiałów;
  • tworzenie haseł: kodowanie slajdów hasłem, samodzielne tworzenie zakodowanej kłódki oraz osadzanie wygenerowanej kłódki;
  • przedstawienie przykładowych generatorów, w których można ukryć wskazówki lub utworzyć zagadki.
Termin:
9 grudnia 2020 r. w godz. 14:30 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Monika Szekiel-Mnich
Cena:
28 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Monika Szekiel-Mnich – nauczycielka geografii i przyrody, oligofrenopedagog i surdopedagog. Nauczycielka z pasją i mnóstwem kreatywnych pomysłów na prowadzenie lekcji off- i on-line. Autorka licznych nietypowych zadań, doświadczeń i projektów dla uczniów. Współautorka zwycięskiego projektu w konkursie EkoOdkrywcy 6 - Uwaga! Okresowo rozpylany tlenek wodoru!. Nagrodzona Krajową Odznaką Jakości w programie eTwinning. Jedna z dziewięciu polskich ambasadorek/ambasadorów Wakelet – platformy umożliwiającej uporządkowanie i posegregowanie swoje zasoby cyfrowe w postaci inspirujących kolekcji. Jedna z dziewięciu polskich ambasadorek/ambasadorów Wakelet – platformy umożliwiającej uporządkowanie i posegregowanie swoje zasoby cyfrowe w postaci inspirujących kolekcji. Wspólnie ze swoimi uczennicami i uczniami zdobyła I miejsce w konkursie Hack Junior w ramach Gov Tech Festiwal. Pasjonatka umiejętnego wykorzystywania nowych technologii w dydaktyce.