Logo: Dziecko z FASD w szkole/placówce

Kod szkolenia:
14K/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Cel:
wprowadzenie w strategie postępowania z dzieckiem z FASD.
Tematyka:
  • dziecko z FASD z perspektywy dyrektora placówki oświatowej,
  • dziecko z FASD w procesie edukacji – sprawdzone praktyki.
Termin:
1 grudnia 2020 r. w godz. 15:00 – 17:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
Janusz Morawiec, Dorota Wisełka
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Dorota Wisełka – członek rady naukowej i programowej w Polskim Instytucie FASD, pedagog, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, dyrektor Szkoły Podstawowej, oligofrenopedagog, surdopedagog, Certyfikowany Tutor.

Janusz Morawiec – Prezes Zarządu i Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Prezes Zarządu Ośrodka Terapii Uzależnień NZOZ "Lewin" w Wiśle, W-ce Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Certyfikowany specjalista FASD, który ukończył szkolenie na University of Washington w Seattle – FAS Diagnostic & Prevention Network.