Logo: Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży

Kod szkolenia:
9K/O/2
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy.
Cel:
  • przedstawienie podstawowych objawów zaburzeń depresyjnych u uczniów,
  • przedstawienie roli poradni psychologiczno-pedagogicznych w obszarze profilaktyki i udzielania pomocy psychologicznej uczniom oraz rodzinom i nauczycielom z trudnościami,
  • zaprezentowanie rożnych sposobów radzenia sobie ze stresem w obliczu pandemii.
Tematyka:
  • diagnoza zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży,
  • działania w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, formy udzielanej pomocy dzieciom, rodzicom i nauczycielom,
  • wsparcie i interwencja psychologiczna w kryzysie,
  • sposoby radzenia sobie z psychologicznymi skutkami kryzysu w pandemii.
Termin:
8 grudnia 2020 r. w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Beata Birnbach, Mirosława Bochnner
Prowadzący:
prof. dr hab n. med. Małgorzata Janas-Kozik, Sabina Müller, Joanna Miszuda, Wioleta Baraniak
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

prof. dr hab n. med. Małgorzata Janas-Kozik – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

Sabina Müller – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, trener w oświacie. Od kilkunastu lat dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Koordynator Zespołu Interwentów Psychologicznych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowskich Górach, do niedawna wieloletni członek Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe – konsultant w ośrodku doskonalenia zawodowego, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, pedagog w świetlicy socjoterapeutycznej, logopeda w przedszkolu. Ekspert na liście MEN wchodzący w skład komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Szkoleniowiec i wykładowca. Obszar szczególnego zainteresowania to planowanie i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Joanna Miszuda – psychologia – Uniwersytet Śląski, studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie oświatą" – Wyższa Szkoła Humanitas. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego oraz interwencji kryzowej w sytuacjach wypadków masowych i katastrof. Psycholog z 10 letnim stażem pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie zajmuje się diagnozą, terapią dzieci i młodzieży oraz prowadzeniem zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego w szkołach. Kieruje promocją i tworzeniem dobrego wizerunku poradni i realizowanych tam projektów społecznych. Członek Zespołu Interwentów Psychologicznych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowskich Górach, w ramach którego w okresie pandemii współtworzyła pomoc telefoniczną dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego. Przez 10 lat współorganizowała projekt "Spotkania z psychologią".

Wioleta Baraniak

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w  zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w  Krakowie i 4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", prowadzonego przez specjalistów z  Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Ukończyła pełen cykl szkoleń z  zakresu interwencji kryzysowej w Stowarzyszeniu Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej ("Telefon zaufania").

Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu w pracy wychowawczej, a także zagadnieniem tzw. "społeczności pokoju nauczycielskiego", czyli uwarunkowaniami efektywnej współpracy grona pedagogicznego. W związku z doświadczeniem w pomocy psychologicznej i dyżuranta w TZ zajmuje się również problematyką rozwodu i psychologicznej utraty i ich wpływem na  funkcjonowaniem dzieci i młodzieży . Specjalizuje się w  interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej (postwencja) i zagrożeniu samobójstwem, jak również w  zagadnieniu żałoby. Prowadzi treningi rozwoju osobistego, trening antystresowy, trening umiejętności wychowawczych. Ostatnim jej zainteresowaniem zawodowym jest psychologia zdrowego odżywiania.

Sabina Müller

Pedagog – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (UŚ); logopeda – Logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną (studia podyplomowe, UŚ); oligofrenopedagog – kurs kwalifikacyjny (ROM-E Metis); Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny (WOM Katowice).

Wieloletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej (pedagog, dyrektor) i szkołach ogólnodostępnych (wychowawca świetlicy, pedagog szkolny). Czynny ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Wieloletni członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.