Kod szkolenia:
13S/O
Forma:
Adresaci:
dyrektorzy, kadra kierownicza szkół/placówek, nauczyciele.
Cel:
zapoznanie uczestników z zarządzaniem rozproszonym zespołem w dobie pandemii i motywowaniem na różnym etapie zaangażowania oraz wzmacnianiem potencjału zespołu.
Tematyka:
  • zarządzanie rozproszonym zespołem w dobie pandemii,
  • motywowanie na różnym etapie zaangażowania nauczycieli,
  • budowanie bezpiecznego klimatu,
  • wzmacnianie potencjału rozproszonego zespołu.
Termin:
26 listopada 2020 r. w godz. 16:00 – 17:00
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
1
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
Magdalena Wieczorek, Maciej Szaniawski
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Maciej Szaniawski – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej.

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.