Logo: czytaMY - I am "A Child of Books" - drugie w cyklu

Kod szkolenia:
77W/II
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Cel:
  • omówienie wartości, o których będzie mowa w webinarium w oparciu o przypowieści zawarte w "The Great Book of Values";
  • zapoznanie nauczycieli z opowiadaniami i piosenkami poruszającymi ważne tematy z życia szkoły, zawartymi w książce "Assemblies Alive";
  • przedstawienie sylwetek autorów anglojęzycznych: Eric Carle, Oliver Jeffers, David McKee, Michael Rosen, Glenn Ringtved, Thomas Scotto, Jeanne Willis;
  • zaprezentowanie problematyki przedstawionej w książkach, których fragmenty będą czytane w trakcie webinarium;
  • wskazanie tytułów książek anglojęzycznych poruszających problematykę przeżywania śmierci bliskiej osoby i żałoby po niej, poszukiwania swojej tożsamości, innej orientacji seksualnej i braku akceptacji w środowisku rówieśniczym.
Tematyka:
  • "The Great Book of Values" – przyjaźń, nadzieja, tolerancja i korespondujące z nimi książki poruszające w/w tematykę;
  • "The Colour Monster" – emocje i jak sobie z nimi radzić;
  • "Assemblies Alive" – opowiadania i piosenki poruszające ważne tematy z życia szkoły, jak np. uczciwość, szacunek i umiejętność budowania relacji;
  • sylwetki i twórczość brytyjskich autorów poruszających w swoich książkach tematykę żałoby, poszukiwania własnej tożsamości, braku akceptacji i samotności;
  • literatura poruszająca problematykę przeżywania śmierci bliskiej osoby i żałoby po niej, poszukiwania swojej tożsamości, innej orientacji seksualnej i braku akceptacji w środowisku. rówieśniczym.
Termin:
21 grudnia 2020 r. w godz. 15:30 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Joanna Szeligowska
Prowadząca:
Joanna Szeligowska
Cena:
20 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Joanna Szeligowska

Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Śląskim i studia podyplomowe będące wspólnym projektem Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie i National University of Ireland, Galway. Nauczyciel dyplomowany.

Wcześniej związana z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, obecnie pracuje w AZSO w Chorzowie. W ROM-E Metis zajmuje się przygotowaniem kandydatów do egzaminu nadającego kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w  placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych i występuje w  roli tłumacza podczas konferencji z zagranicznymi gośćmi.

Zafascynowana kulturą anglosaską, z pasją uczy angielskiego, wierząc, podobnie jak Nelson Mandela, że: "Jeśli przemówisz do  człowieka w jego języku, przemówisz do jego serca". Jej miejscem na Ziemi jest Londyn, do którego stara się wracać jak najczęściej.