Logo: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co je buduje, wzmacnia, kształtuje

Kod szkolenia:
8K/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, rodzice.
Cel:
  • przedstawienie koncepcji zmian w psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • zapoznanie z założeniami reformy psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • przedstawienie sposobu odczytywania historii traumy z zachowań dzieci,
  • propozycja alternatywnych i terapeutycznych sposobów reagowania osób dorosłych,
  • zapoznanie ze specyficznymi trudnościami dzieci po traumie,
  • zapoznanie z podstawowymi filarami budującymi odporność psychiczną dzieci i młodzieży.
Tematyka:
  • reforma psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • specyficzne trudności relacyjne w kontakcie z dzieckiem straumatyzowanym w pracy wychowawczej,
  • filary odporności psychicznej dzieci i młodzieży.
Termin:
2 grudnia 2020 r. w godz. 13:30 – 17:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Mirosława Bochner
Prowadzący:
Małgorzata Janas-Kozik, Dorota Modrzyńska, Mirosława Bochner
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Dorota Modrzyńska – mgr psychologii, specjalista terapii uzależnienia i współuzależnienia, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny – członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy PTPP certyfikowany psychotraumatolog w zakresie prowadzenia terapii i szkoleń Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii.

Mirosława Bochner

Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach ACC International Coach Federation, członek Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Od lat zajmuje się tematyką związaną z profilaktyką i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, budowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem zaradności i skuteczności u dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, odporności psychicznej, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, żałoba, myśli samobójcze). W pracy z ludźmi interesuje się tym, co drugi człowiek wnosi do relacji i jak może ten potencjał wykorzystać w kierunku świadomego rozwoju osobistego. W proponowanych warsztatach stara się zbalansować wiedzę i praktykowanie konkretnych zachowań niosących zmianę dla polepszenia funkcjonowania. Wiedza dotyka aspektów akceptowania siebie, negatywnych przekonań, filarów poczucia własnej wartości; praktykowanie skupia się wokół ćwiczenia zachowań pożądanych. Jest przekonana, ze kontakt z innymi osobami z grupy warsztatowej daje możliwość odkrywania własnych zasobów i mocnych stron. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach skutecznych metod uczenia się, uaktywniania i stymulowania mózgu w procesie przyswajania wiedzy, interwencji kryzysowej na terenie szkoły. W obszarze interwencji kryzysowej zajmuje się tematyką związaną z radzeniem sobie w żałobie, żalu po stracie, zachowań suicydalnych. Ponad dziesięć lat superwizuje pracę wychowawców ośrodków wychowawczych, współpracuje ze stowarzyszeniami pracującymi na rzecz rodziny i zastępczego rodzicielstwa.

Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Po przeszkoleniu w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.