Logo: Autyzm. Codzienność... Rozwiń skrzydła... czyli o wzmacnianiu potencjału uczniów z autyzmem

Kod szkolenia:
4K/XXV
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli o perspektywę rozwijania potencjału ucznia z autyzmem z punktu widzenia samorzeczników osób z autyzmem,
  • zapoznanie z praktycznymi, efektywnymi sposobami pracy z uczniem z autyzmem z perspektywy rodzica, nauczyciela, specjalisty, dyrektora szkoły,
  • wyposażenie w wiedzę na temat wpływu właściwych relacji społecznych z osobami z autyzmem na wzmacnianie ich potencjału.
Tematyka:
  • wzmacnianie potencjału uczniów z autyzmem – perspektywa samorzeczników i rodzica,
  • efektywna praca z uczniem z autyzmem a rozwijanie potencjału ucznia,
  • wpływ właściwych relacji społecznych na maksymalne wykorzystanie potencjału ucznia z autyzmem,
  • spektrum autyzmu a zaburzenia psychiczne – spojrzenie kliniczne.
Termin:
2 grudnia 2020 r. w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce:
konferencja online na platformie Zoom
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
Sylwia Mądra, Stanisława Stus, Dorota Kozłowska, Ewa Dobiała
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sylwia Mądra – współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej "Chcemy całego życia!" oraz Fundacji Autism Team. Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców. Inicjatorka i koordynatorka Społecznego Pogotowia Interwencyjnego. Aktywnie działa w przestrzeniach rzeczniczych. Organizatorka i współautorka licznych szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i specjalistów. W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe. Prywatnie mama fantastycznego Janka (14 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.

Dorota Kozłowska – wieloletni nauczyciel-praktyk (wszechstronne doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klas szkoły ponadpodstawowej), oligofrenopedagog, wychowawca, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel języka polskiego, terapeuta Biofeedback, wykładowca na studiach podyplomowych.

Stanisława Stus – dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 w Zabrzu, wieloletni nauczyciel, czynnie wspiera uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, z autyzmem, m.in. w ramach olimpiad specjalnych. W 2019 roku dwie uczennice z SP nr 40, zawodniczki klubu Olimpiad Specjalnych Gumisie, reprezentowały Polskę w europejskim turnieju piłki nożnej kobiet 8 osobowej European 8 a side Football Event 2019, Tilburg w Holandii. Zdobyły srebrny medal!

Ewa Dobiała – specjalista psychiatrii i terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, międzynarodowy trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Jest dyrektorem medycznym Centrum Zdrowia Psychicznego oraz kierownikiem Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie. Kierownik Sekcji Psychiatrycznej Institutum Investigationis Scovorodianum przy Fundacji Autism Team, współzałożyciel leszczyńskiej filii Fundacji Prodeste, członek-założyciel i przewodniczący Komisji Etyki Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii, członek Rady Dyrektorów World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (Niemcy, Wiesbaden). Autor licznych publikacji i wystąpień z obszaru psychoterapii, Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, traumy i spektrum autyzmu.