Logo: Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego "Branżowe Symulacje Biznesowe jako nowoczesne narzędzie w rękach nauczyciela przyszłości - warsztaty praktyczne"

Kod szkolenia:
39K/W/2/2
Adresaci:
doradcy zawodowi, nauczyciele podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych.
Cel:
 • kształtowanie postawy przedsiębiorczej uczniów,
 • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego,
 • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych,
 • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK o raz elementów grywalizacji na zajęciach edukacyjnych.
Tematyka:
 • własny biznes jako alternatywna ścieżka rozwoju zawodowego,
 • gry dydaktyczne w nauczaniu i podejmowaniu decyzji,
 • digitalizacja zajęć jako wyzwanie nowoczesnej edukacji,
 • grywalizacja z Branżowymi Symulacjami Biznesowymi a podstawa programowa,
 • wskazówki praktyczne urozmaicenia zajęć,
 • nowy laptop czy innowacyjne narzędzie dydaktyczne? – dylematy zakupowe dyrektorów,
 • elementy rozgrywki biznesowej – podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych.
Termin:
2 grudnia 2020 r. w godz. 15:30 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Krzysztof Ciurka
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Krzysztof Ciurka – Koordynator Regionu województwo małopolskie oraz Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS, przedsiębiorca, autor publikacji z dziedziny reklamy, wykładowca z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw marketingu i ekonomii, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, pasjonat i entuzjasta praktycznego podejścia do nauki. Za swoją działalność wyróżniany przez Prezydenta Miasta Krakowa i Starostę Nowosądeckiego.