Logo: Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, emerytura powszechna dla nauczycieli

Kod szkolenia:
100W/O
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli z zasadami obliczania emerytury powszechnej i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  • udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez nauczycieli pytania w w/w kwestiach.
Tematyka:
  • Komu przysługują nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
  • Jak ustalana jest wysokość nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych?
  • Jakie dokumenty należy złożyć?
  • Czy można przeliczyć nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
  • Świadczenia kompensacyjne a dodatkowe zatrudnienie.
  • Emerytura powszechna – zasady przyznawania i obliczania.
  • Rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze – kiedy przysługuje, w jakiej wysokości?
Termin:
23 listopada 2020 r. w godz. 10:00 – 11:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadzący:
Aleksandra Bazan, Oddział ZUS w Chorzowie
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Aleksandra Bazan – Zastępca Naczelnika w Wydziale Świadczeń Emerytalno-Rentowych. Ekspert w dziedzinie ustalania prawa i wysokości świadczeń.