Logo: Zadbaj o siebie! Dobrostan psychiczno-emocjonalny nauczyciela

Kod szkolenia:
163W/O
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy, nie tylko z placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.
Cel:
refleksja na temat sposobów dbania o dobrostan psychofizyczny.
Tematyka:
  • dobrostan – co to jest i jak go osiągnąć?
  • co robimy dla siebie?
  • co robimy dla swoich nauczycieli, uczniów i rodziców,
  • fenomen rezyliencji,
  • pięć dróg do dobrostanu psychicznego.
Termin:
7 grudnia 2020 r. w godz. 16:00 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Anna Jakubowska
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
20 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.