Logo: Autyzm. Codzienność... (D)ocenianie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kod szkolenia:
4K/XXIV
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie doceniania i oceniania,
  • zdobycie informacji na temat praktycznych sposobów doceniania i oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • wyposażenie w wiedzę na temat roli, zadań i osobowości nauczyciela (d)oceniającego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Tematyka:
  • (D)ocenianie ucznia ze SPE na lekcji.
  • (D)ocenianie ucznia ze SPE w domu. Współpraca szkoła-dom.
  • (D)ocenianie ucznia ze SPE – autorefleksja samorzeczniczki osób z autyzmem.
  • (D)ocenianie ucznia ze SPE w relacjach społecznych.
Termin:
16 listopada 2020 r. w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce:
konferencja online na platformie Zoom
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
Beata Rączka, Sylwia Mądra, Ewa Furgał, Anna Prokopiak
Cena:
udział bezpłatny

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sylwia Mądra – współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej "Chcemy całego życia!" oraz Fundacji Autism Team. Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców. Inicjatorka i koordynatorka Społecznego Pogotowia Interwencyjnego. Aktywnie działa w przestrzeniach rzeczniczych. Organizatorka i współautorka licznych szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i specjalistów. W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe. Prywatnie mama fantastycznego Janka (14 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.

Ewa Furgał – samorzeczniczka osób ze spektrum autyzmu, edukatorka antydyskryminacyjna i działaczka feministyczna. Pracuje w Fundacji Przestrzeń Kobiet. Przewodniczka po Polsce emancypantek. Laureatka nagrody Fundacji Polcul za działalność obywatelską. Diagnozę zespołu Aspergera otrzymała w wieku 36 lat. Prowadzi blog Dziewczyna w spektrum https://dziewczynawspektrum.wordpress.com).

dr Anna Prokopiak – adiunkt Katedry Pedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie, pedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie w latach 1995-2011, wykładowca (oligofrenopedagogika) w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia nauczycieli KURSOR w latach 2006-2018, wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej, (Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo na kierunku Pedagogika specjalna, z zakresu oligofrenopedagogika) w latach 2006-2012, założycielka i prezes Fundacji Alpha na rzecz osób z autyzmem i Centrum Terapii Autyzmu (diagnozuje i prowadzi terapie dzieci z autyzmem i pokrewnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju) od 2007 r.

Beata Rączka – od 30 lat związana z osobami z niepełnosprawnością, z autyzmem. 13 lat pełniła funkcję dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Obecnie – dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Rafa w Żorach".