Logo: Autyzm. Codzienność... Autyzm w czasach pandemii - co jest ważne?

Kod szkolenia:
4K/XXIII
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy o perspektywę codzienności z punktu widzenia samorzeczników osób z autyzmem oraz rodzica dziecka z autyzmem w dobie pandemii,
  • zapoznanie z możliwymi sposobami funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu w dobie pandemii oraz ze strategiami ułatwiającymi funkcjonowanie uczniów z autyzmem w dobie pandemicznych zmian,
  • wyposażenie w wiedzę na temat właściwych relacji społecznych z uczniami ze spektrum autyzmu celem deeskalacji ich lęków, frustracji i obaw.
Tematyka:
  • funkcjonowanie w otoczeniu: szkoła, dom, przyjaciele, zakupy, planowanie, zmiana,
  • frustracje, obawy, lęki – co jest ważne w budowaniu poczucia bezpieczeństwa w dobie pandemii,
  • jak sobie radzić w dobie pandemii?
Termin:
5 listopada 2020 r. w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce:
konferencja online na platformie Zoom
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
Agnieszka Warszawa, ks dr Michał Handzel, Sylwia Mądra, Jan Gawroński
Cena:
udział bezpłatny

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Agnieszka Warszawa – prezes fundacji Autism Team z Łodzi, z zawodu projektant i plastyk, informatyk, asystent w Poradni Zdrowia Psychicznego. Osoba w spektrum autyzmu. Na co dzień Self-Advocate / samorzecznik w przestrzeniach osób autystycznych.

Ks. dr Michal Handzel – prelegent-samorzecznik na konferencjach i seminariach w zakresie funkcjonowania i wspierania osób ze spektrum autyzmu w szkole i życiu codziennym na podstawie doświadczenia w pracy duszpasterskiej, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Teologicznego – Sekcja Filozoficzna, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, od 2008 r. autor licznych artykułów naukowych i popularno-naukowych, Kierownik naukowy Instituto Investigationis Scovorodianum Jednostka badawczo-naukowa przy Fundacji AUTISM TEAM z siedzibą w Łodzi.

Sylwia Mądra – współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej "Chcemy całego życia!" oraz Fundacji Autism Team. Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców. Inicjatorka i koordynatorka Społecznego Pogotowia Interwencyjnego. Członkini podzespołu "Niepełnosprawność" w Zespole ds. Opracowania Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania. Aktywnie działa w przestrzeniach rzeczniczych. Organizatorka i współautorka licznych szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i specjalistów. W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe. Prywatnie mama fantastycznego Janka (14 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.

Jan Gawroński – czternastolatek nastolatek w spektrum autyzmu i z milionem innych zalet. Samorzecznik, społecznik, działa także w Inicjatywie Obywatelskiej "Chcemy całego życia!". Pomysłodawca i organizator Klubu Świadomej Młodzieży, który zrzesza dzieci i młodzież w spektrum autyzmu. Aktor grupy teatralnej Autentyczni Artyści. Ambasador akcji "Autyzm na koszulkach". Interweniuje wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami. Inicjator i propagator akcji "Ciche brawa" oraz "Stop głośnym dzwonkom w szkołach!".
Pasjonat map, tras i pociągów. Podczas wydarzeń strajkowych pod Sejmem w maju 2018 r. odczytał apel do władz o pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Autor "listu do minister", który wzmocnił kampanię dot. środowiskowych domów samopomocy typu D dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. W październiku 2019 r. stanął na czerwonej kropce TEDX Kids pod czujnym okiem psycholożki Doroty Zawadzkiej aby wygłosić mowę na temat potęgi różnorodności.
Lubi pisać "słowa prawdziwe o sobie i ludziach". Obala mity na temat życia w spektrum autyzmu.
Kocha ludzi. Po swojemu, jak mówi: "Świat jest o włos od mojego dotyku i to bywa trudne".