Logo: Szkoła dla ASA. Szkoła od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj

Kod szkolenia:
35D
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy szkół.
Cel:
Cel główny:
 • poprawa poziomu funkcjonowania i efektywności nauczania ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.

Cele szczegółowe:

 • stworzenie szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu,
 • właściwa organizacja pracy w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu,
 • zwiększenie udziału w życiu klasy i szkoły ucznia ze SA,
 • stworzenie warunków wsparcia rówieśniczego w klasie dla ucznia ze spektrum autyzmu,
 • włączenie ucznia z spektrum autyzmu w grupę rówieśniczą,
 • stworzenie warunków do efektywnego rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu,
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu,
 • podniesienie efektywności współpracy rodziców w zakresie tworzenia szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu.
Tematyka:
 • Szkoła dla ASA – szkoła przyjazna uczniom ze spektrum autyzmu.
 • Szkoła dla ASA – zasady udziału szkół, założenia Programu.
 • Szkoła przyjazna dla uczniów na spektrum autyzmu. Dlaczego ważne jest dostosowanie szkoły. Jak dostosowanie szkoły wpływa na efektywność procesu dydaktycznego.
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Kompendium Dyrektora. Obowiązki szkoły. Przepisy prawne.
 • Dziecko ze spektrum w szkole. Bariery i wsparcie – z punktu widzenia samorzecznika.
 • Porozmawiajmy o Autyzmie.
 • Autyzm i relacje społeczne.
 • Uczeń ze spektrum autyzmu na lekcji – sposób na udaną lekcję.
Termin:
26 października, 4, 24 listopada i 8 grudnia 2020 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom/ClickMeeting
Liczba godzin:
30
Koordynatorzy:
Katarzyna Niemotko, Anita Wieloch
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.