Kod szkolenia:
37WD
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, asystenci osób niepełnosprawnych, opiekunowie, bibliotekarze, studenci.
Cel:
 • podniesienie poziomu samoświadomości i poczucia własnej wartości,
 • pogłębienia komunikacji niewerbalnej,
 • poznanie zasad prowadzenia zajęć grupowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • nabycie umiejętności wykorzystywał trening umiejętności społecznych w pracy z uczniami z zespołem Aspergera,
 • zapoznanie się z zasadami doboru grupy,
 • nabycie umiejętności reagowania na sytuacje trudne w trakcie zajęć,
 • udoskonalenie technik socjoterapeutycznych i arteterapeutycznych w trakcie sesji.
Tematyka:
 • diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych,
 • model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina,
 • modele i zasady komunikacji,
 • planowanie i organizowanie TUS, zasady doboru grupy,
 • praca z kontraktem,
 • kształtowanie motywacji, dobór systemów motywacji,
 • praca z emocjami, sposoby regulacji emocji,
 • praca z konfliktem,
 • generalizacja i transfer umiejętności,
 • prowadzenie TUS zgodnie z systemem motywacji uczestników,
 • podejście poznawczo-behawioralne w TUS,
 • narzędzia stosowane w treningu: dyrektywne, niedyrektywne,
 • trening wnioskowania społecznego,
 • modelowanie umiejętności,
 • kompetencje trenera.
Termin:
14 listopada 2020 r. w godz. 8:00 – 16:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
10
Koordynator:
Beata Cielecka
Prowadzący:
Tomasz Kuta
Cena:
93 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 93 zł do dnia 7 listopada 2020 r. z dopiskiem 37WD.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Tomasz Kuta – psycholog, pedagog. Absolwent studiów z zakresu psychoterapii. Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych i Treningów Zastępowania Agresji. Certyfikowany arteterapeuta. Prowadzi TUS dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z gabinetami terapeutycznymi, a także Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. www.tomaszkuta.pl