Kod szkolenia:
45D
Adresaci:
nauczyciele historii, muzyki i plastyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel:
 • nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy uczestnikami sieci i szkołami, w których pracują,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci,
 • dzielenie się dobrymi praktykami,
 • ukazanie interdyscyplinarności historii,
 • poszerzenie kompetencji uczestników sieci o nowe obszary zawodowe i osobiste,
 • pozyskanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.
Tematyka:
 • strategia wyprzedzająca i gamifikacja w nauczaniu,
 • projektowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem poznanych metod,
 • myślenie krytyczne w nauczaniu historii, muzyki i plastyki,
 • rola wyobraźni – historia alternatywna,
 • nauczanie interdyscyplinarne,
 • zasoby Internetu przydatne w nauczaniu przedmiotowym,
 • dobre praktyki.
Termin:
15 listopada 2020 r., 11 marca i 5 maja 2021 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Moodle
Liczba godzin:
100 (15 szkolenia stacjonarne + 85 kierowana praca własna na platformie Moodle)
Koordynatorzy:
Sonia Gogulla, Gabriela Wawrzynek
Prowadzący:
Sonia Gogulla, Gabriela Wawrzynek
Cena:
80 zł
Wolnych miejsc:
15

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 80 zł do dnia 8 listopada 2020 r. z dopiskiem 45D.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Gabriela Wawrzynek

Nauczyciel plastyki – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wychowaniem plastycznym – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie – Akademia Ekonomiczna w Katowicach (studia podyplomowe). Wieloletni wychowawca i nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum, nauczyciel dyplomowany. Koordynator szkoleń dla cyfrowych tubylców, tańca i jego wartości w edukacji oraz modnych technik plastycznych.

Szkolenia dla nauczycieli o tematyce artystycznej plastycznej, turystycznej i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, regionalnej.