Logo: Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego "LearningApps i Genial.ly - narzędzia wspomagające pracę (nie tylko zdalną) doradcy zawodowego i nauczyciela"

Kod szkolenia:
39K/W/1
Adresaci:
doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni, nauczyciele.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania w pracy doradcy zawodowego i nauczyciela aplikacji LearningApps,
  • nabycie umiejętności wykorzystania w pracy doradcy zawodowego i nauczyciela istniejących modułów interaktywnych aplikacji LearningApss,
  • nabycie umiejętności tworzenia własnych modułów interaktywnych aplikacji LearningApss,
  • zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania w pracy doradcy zawodowego i nauczyciela platformy Genial.ly,
  • nabycie podstawowych umiejętności przygotowania prezentacji za pomocą Genial.ly.
Tematyka:
  • LearningApps jako aplikacja wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów – założenie konta, przegląd dostępnych modułów, możliwości modyfikowania istniejących modułów i tworzenia własnych,
  • Genial.ly jako platforma do przygotowania prezentacji i quizów – założenie konta, możliwości programu, dostępne funkcje, wykorzystanie dostępnych szablonów,
  • wykorzystanie aplikacji LearningApps w prezentacji przygotowanej na platformie Genial.ly.
Termin:
27 października 2020 r. w godz. 15:30 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Anna Skrzydłowska
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Anna Skrzydłowska – ukończyła studia w zakresie polityki społecznej, doradztwa zawodowego oraz kształcenia kierunkowego z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Absolwentka szkoły trenerów dla nauczycieli woj. śląskiego fundacji IBRAS, trener w wielu projektach aktywizujących osoby bezrobotne oraz w projekcie KOWEZiU Edukacja dla pracy oraz Edukacja dla pracy 2. Przewodnicząca Rady Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego, doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie, nauczyciel przedmiotów zawodowych i doradca zawodowy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie. Od wielu lat podejmuje działania na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz kształcenia zawodowego.