Logo: "Kompetentni w zmieniającym się świecie" V Konferencja Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego - dzień II

Kod szkolenia:
39K/V/2
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni.
Cel:
  • poszerzenie oferty szkół i przedszkoli w zakresie doradztwa zawodowego,
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego,
  • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego.
Tematyka:
  • MOTYWACJA 3.0 czyli kij i marchewka odchodzą do lamusa,
  • postawy wobec zmian,
  • filary odporności psychicznej dzieci i młodzieży.
Termin:
21 października 2020 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
dr Michał Makowski, dr Jolanta Bernais, Mirosława Bochner
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

dr Michał Makowski – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. W przeszłości dyrektor marketingu i PR, odpowiedzialny za śledzenie losów absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Założyciel firmy TURQSOWA Makowski Bąk Sp.j. "Rozwój oparty na wiedzy". Trener, konsultant i mentor zarażający entuzjazmem i chęcią do działania, pobudzający do myślenia. Inspiruje do rozwoju i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i lepiej żyć. Specjalizuje się w szkoleniach rozwojowych bazujących na SAMOPOZNANIU i AUTOMOTYWACJI. Fakt, że pracując na stanowiskach managerskich był osobiście odpowiedzialny za komunikację, budowanie PR firmy oraz rekrutację pracowników zwiększa jego wiarygodność i czyni jego warsztat pragmatycznym i skutecznym.

dr Jolanta Bernais – nauczyciel akademicki z doświadczeniem praktycznym. Ukończyła studia na kierunku organizacja i zarządzanie o specjalności ekonomika pracy na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Z pasją śledzi to wszystko, co dotyczy rynku pracy, zmian w procesie kształcenia, oczekiwań pracodawców i pracowników. Oswaja zmiany i uczy innych jak stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Mirosława Bochner

Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach ACC International Coach Federation, członek Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Od lat zajmuje się tematyką związaną z profilaktyką i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, budowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem zaradności i skuteczności u dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, odporności psychicznej, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, żałoba, myśli samobójcze). W pracy z ludźmi interesuje się tym, co drugi człowiek wnosi do relacji i jak może ten potencjał wykorzystać w kierunku świadomego rozwoju osobistego. W proponowanych warsztatach stara się zbalansować wiedzę i praktykowanie konkretnych zachowań niosących zmianę dla polepszenia funkcjonowania. Wiedza dotyka aspektów akceptowania siebie, negatywnych przekonań, filarów poczucia własnej wartości; praktykowanie skupia się wokół ćwiczenia zachowań pożądanych. Jest przekonana, ze kontakt z innymi osobami z grupy warsztatowej daje możliwość odkrywania własnych zasobów i mocnych stron. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach skutecznych metod uczenia się, uaktywniania i stymulowania mózgu w procesie przyswajania wiedzy, interwencji kryzysowej na terenie szkoły. W obszarze interwencji kryzysowej zajmuje się tematyką związaną z radzeniem sobie w żałobie, żalu po stracie, zachowań suicydalnych. Ponad dziesięć lat superwizuje pracę wychowawców ośrodków wychowawczych, współpracuje ze stowarzyszeniami pracującymi na rzecz rodziny i zastępczego rodzicielstwa.

Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Po przeszkoleniu w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.